Představení společnosti

krematorium1Obec Hrušovany založila akciovou společnost jako nejvhodnější způsob spravování svých majetků tím, že postupně bude tato společnost zastřešovat ostatní provozovny, např. restaurační a společenské zařízení, hotel, prodejnu v Hrušovanech, kulturní dům, apod.
Počátkem 90. let, nákladem 80 mil. Kč, bylo na zelené louce v bývalých Vysočanech vybudováno krematorium, za které Obec Hrušovany obdržela ocenění v mezinárodní soutěži FORARCH 1995 – Stavba roku a Čestné uznání za architektonicky nevšední dílo. Objekt je obdivován nejen domácí, ale i zahraniční veřejností a nese punc architektonicky velmi zdařilého díla.
Po vybudování krematoria, soustředila obec pozornost na několik metrů vzdálené zdevastované objekty, státem zapsané církevní památky – kostel sv. Václava, torzo bývalé fary a torzo bývalého hospodářského stavení. Z těchto „zbytků“ památek byl vybudován komplex hotelu u sv. Václava s restaurací a obnoveným původním kostelem.

 


 

 

Fara a kostel byly předány veřejnosti v říjnu 1997, kostel sv. Václava, památka nejvzácnější, v roce 2000. Po 40 letech v něm opět mohla být sloužena mše svatá, kterou celebroval dnes již čestný občan obce Hrušovany, J. E. Mons, ThDr. Josef Koukl, litoměřický biskup, který má vřelý vztah k občanům Hrušovan a zasloužil se, aby dříve církevní objekty byly převedeny darovací smlouvou na obec Hrušovany.

Obec Hrušovany u Chomutova je investorem a vlastníkem areálu Vysočany, její zásluhou byly zrekonstruovány historické objekty s jedinečnou architekturou pozdního baroka stavitele italského původu Oktaviána Broggia.


 

Obec Hrušovany

Hotel U sv. VáclavaTvorba webovych stranek pro firmy levne

© 2014 Vysočanské zahrady a.s. Tvorba stránek